Để quảng cáo trên trang web, vui lòng liên hệ admin@drlahlali.org

Trang web KHÔNG lưu trữ các tài liệu quảng cáo sau đây:

  1. Quảng cáo các bài viết về sản phẩm hoặc dịch vụ, có đăng và không được đặt trong các liên kết đó đến các sản phẩm hoặc dịch vụ được quảng bá.
  2. Các liên kết được tài trợ trong các bài viết có sẵn của trang web, các vệ sĩ.
  3. Tài liệu quảng cáo về "bản chất hung hăng" (popup, popunder, clickunder).
  4. Quảng cáo tài liệu có tính chất khiêu dâm hoặc dẫn đến các trang có nội dung như vậy.
  5. Tài liệu quảng cáo gây hiểu nhầm cho người dùng, mục đích là hành động lừa đảo.